Vår idé är enkel: att med högsta service hjälpa företag och organisationer att
utvecklas framgångsrikt genom att erbjuda IT-lösningar baserade på kunskap och god rådgivning.

ARBETSPLATS

Dessa tjänster ger er en modern arbetsplats som ständigt utvecklas utifrån era behov och önskemål och omfattar alla delar av livscykeln.

 • Produktförsörjning
 • Klient
 • Print
 • Licens
 • Telefoni

DATACENTER

Inom  Datacenter erbjuder vi en heltäckande och kvalitetssäkrade tjänster i kombination med branschens bästa konsulter.

 • Server
 • Lagring
 • Nätverk
 • Säkerhet

SKOLPARTNER

Tillsammans utvecklar vi en modernare skola som förbereder barn och ungdomar för morgondagens möjligheter!

Modern teknik kombineras med effektiva metoder för att förbättra undervisning och säkerställa en ökad måluppfyllelse.

LEVERANSMODELLER

Oavsett om ni söker traditionell, hybrid eller managerad leveransmodell kan Caperio erbjuda tjänster i framkant.

 • Traditionell IT
 • Hybrid IT
 • Managerad IT